Dostawa ambulansu drogowego do transportu pacjentów typu A2 – 2 szt

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-901 Kraków, Wrocławska
 • Telefon/fax: tel. 12 630 80 59, , fax. 126308059
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ
  Wrocławska 1-3
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 630 80 59, , fax. 126308059
  REGON: 35150686800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ambulansu drogowego do transportu pacjentów typu A2 – 2 szt
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  5.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu drogowego do transportu pacjentów typu A2 – 2 szt. w ilościach i na zasadach określonych w SIWZ. 5.2 Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 5.3 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień powtarzających. 5.4 Zamawiający nie przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp. 5.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5.6 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą – Zamawiający nie dopuszcza do rozliczeń w walutach obcych. 5.7 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 5.8 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 5.9 Zamawiający żąda wskazania, odpowiednio do treści postanowień SIWZ, przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 5.10 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. 5.11 W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 5.12 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/wyroby, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób/materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku Wykonawca opisze opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych w załączniku nr 1 (zestawienie parametrów oferowanych), który powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Załącznik nr 1 do SIWZ –opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań wymaganych i oferowanych INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA Wykonawca powinien potwierdzić spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego wpisując słowo „tak” lub ,,nie” w rubryce parametry oferowane(przy każdej z pozycji) – pod rygorem odrzucenia oferty. LP ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OFEROWANYCH tak/nie 1 2 3 1 Charakterystyka ogólna a) ambulans drogowy transportowy(2 sztuki tej samej marki), pojazd uprzywilejowany ,z homologacją na ambulans drogowy co najmniej typu A2 wykonany zgodnie z normą PN EN 1789+A2:2015-01 oraz wymaganiami Zamawiającego .Ambulans drogowy wraz z wyposażeniem musi spełniać warunki określone w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia oraz wymagania określone w normie PN EN 1789+A2:2015-01 i PN EN 1865 - w zakresie objętym przedmiotem zamówienia b)dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t c)fabrycznie nowy d)rok produkcji 2018/2019 e) pojazd przystosowany do przewozu 5 osób razem z kierowcą w tym : 2 miejsca siedzące w kabinie kierowcy , 3 miejsca w przedziale medycznym : • 1 fotel do siedzenia obrotowy ,mocowany na stałe do konstrukcji ambulansu ,składany - wyposażony w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. • 1 fotel na kółkach do transportu pacjentów , mocowany do podłoża w sposób umożliwiający jego używanie na zewnątrz przedziału medycznego ,wyposażony w pasy bezpieczeństwa. • 1 miejsce na noszach – pozycja leżąca 2 Nadwozie : a) typu furgon , częściowo przeszklony, kabina kierowcy 2 miejscowa - zabudowa stalowa . b)drzwi tylne dwuskrzydłowe, obejmujące całą ścianę tylną, z oknami ,otwierające się pod kątem 2700 – wyposażone dodatkowo w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł, zamontowane światła awaryjne i pozycyjne działające automatycznie po otwarciu drzwi c) drzwi boczne do przedziału medycznego prawe przesuwane do tyłu z oknem otwieranym , d) stopień drzwi tylnych wykonany w konstrukcji zderzaka, stopień pod drzwiami bocznymi mechanicznie wysuwany lub równoważne rozwiązanie e) kolor nadwozia /lakier biały zgodny z obowiązującą normą dla ambulansów. 3 Urządzenia bezpieczeństwa : a) hamulce przednie tarczowe b) hamulce tylne tarczowe lub bębnowe c) system ABS (zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania) ,system ARS (system zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu) ,system ESP– Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy, d) poduszki powietrzne w kabinie kierowcy dla kierowcy i pasażera wg norm przewidzianych e) pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących wg norm przewidzianych f) fabryczny układ blokady zapłonu - immobiliser oraz minimum dwa komplety kluczyków z pilotem do pojazdu g) apteczka pierwszej pomocy h) gaśnice samochodowe - 1 szt. zamocowana w kabinie kierowcy - 1 szt. zamocowana w przedziale medycznym i) trójkąt ostrzegawczy j) linka holownicza k)2 kamizelki ostrzegawcze l)przyrząd do wybijania szyb (2 szt.) ,1szt. zamocowany w kabinie kierowcy ,1 szt. zamocowany w przedziale medycznym ł)noże (2 szt.) do przecinania pasów bezpieczeństwa -1 zamocowany w kabinie kierowcy ,1 zamocowany w przedziale medycznym 4 Funkcjonalność : a) kierownica regulowana ,co najmniej w zakresie długości kolumny b) fotel kierowcy regulowany w zakresie odległości od koła kierownicy c) centralny zamek na pilota – zamykanie wszystkich drzwi d)autoalarm na pilota e) radioodtwarzacz z CD w kabinie kierowcy f) elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy, g) elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka h) światła przeciwmgielne przednie, i) nawigacja satelitarna zabudowana fabrycznie z ekranem kolorowym z oprogramowaniem bezterminowym z mapą Polski, j) komplet dywaników gumowych dla kierowcy i pasażera k) podnośnik samochodowy ręczny l zestaw kluczy i wkrętaków do obsługi samochodu + klucz do kół 1 kpl. narzędzi w organizerze – zawierający co najmniej klucze nasadowe z tzw grzechotką i przedłużką , klucze oczkowe i płaskie – wszystkie w zakresie rozmiarów 6-17, wkrętaki , bity , klucz do kół, podnośnik ręczny . ł) klimatyzacja • kabiny kierowcy - sterowanie układem w kabinie kierowcy za pomocą fabrycznych przełączników , • przedziału medycznego - sterowanie układem z panelu sterowniczego umieszczonego w przedziale medycznym ogrzewanie kabiny kierowcy – fabryczne podstawowe ogrzewanie przedziału medycznego z fabrycznej instalacji grzewczej pojazdu n)dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego z łącza zewnętrznej instalacji 230V poprzez dostarczony kabel – mały grzejnik elektryczny o mocy ok.2000W z termowentylatorem o)dodatkowe niezależne ogrzewanie postojowe przedziału medycznego zasilane z układu paliwowego pojazdu z regulatorem temperatury i sterowaniem na zintegrowanym panelu sterowania w przedziale medycznym lub kabinie kierowcy . p) mechaniczna wentylacja nawiew/wywiew o wydajności wymaganej przez normy dla ambulansów drogowych transportowych . 5 Charakterystyka techniczna : a Silnik: - wysokoprężny /benzynowy - moc silnika minimum 140 KM - rodzaj paliwa : olej napędowy /benzyna b c Układ napędowy i jezdny: - napęd na koła przednie lub tylne , -skrzynia biegów manualna ,minimum 5 biegów w przód i bieg wsteczny - układ kierowniczy ze wspomaganiem - 4 koła + pełnowymiarowe koło zapasowe tj. komplet opon tzw. letnich na felgach stalowych ,oraz komplet opon tzw. zimowych na felgach stalowych w obu przypadkach o parametrach wskazanych w dokumentacji homologacji i zalecanych przez producenta pojazdu - przeznaczone dla pojazdów ciężarowych . -wszystkie opony w chwili odbioru pojazdu nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 180 dni od daty odbioru Instalacja elektryczna Wymagania minimalne : -ładowanie akumulatora (doładowywanie ) : z alternatora w czasie pracy silnika , na postoju z układu automatycznej ładowarki zasilanej z zewnętrznego źródła 230V , -zasilanie zewnętrzne 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym, -gniazda 230 V w przedziale medycznym zasilane z zewnętrznego źródła ,co najmniej 1 szt. - 2 gniazda zasilające 12V w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, -przewód zasilania zewnętrznego 230V długości co najmniej 8 m , -gniazdo zewnętrzne specjalne do podłączenia przewodu zewnętrznego zasilania 230V , - grzejnik elektryczny z termowentylatorem o mocy min. 2000W , przystosowany do pracy w ambulansach o małych gabarytach umieszczony w zabudowie przedziału medycznego, - obwody elektryczne zasilania urządzeń przedziału medycznego oddzielone od instalacji fabrycznej pojazdu ,z oddzielnymi zabezpieczeniami i widocznym opisem , prowadzone w osłonach lub kanałach technologicznych w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe uszkodzenie oraz nie powodujący utrudnień w obsłudze ambulansu. - energooszczędne oświetlenie przedziału medycznego o natężeniu wg norm przewidzianych , zapewniające prawidłową pracę personelu medycznego , źródła światła rozproszonego umieszczone w suficie przedziału ,oświetlenie punktowe halogenowe nad noszami w części wezgłowia noszy , umieszczone z tyłu pojazdu światła oświetlenia zewnętrznego szt. 2 mocowane na wysokości linii dachu pojazdu d Wymiary: - długość całkowita pojazdu do 606 cm -szerokość całkowita pojazdu (w świetle lusterek) do 250cm - wysokość całkowita pojazdu z wyposażeniem zewnętrznym do 280cm wysokość wewnątrz zabudowanego przedziału medycznego nie mniej niż 180cm e Warunki klimatyczne użytkowania pojazdu : Pełna sprawność pojazdu w zakresie temperatury powietrza od + 450C do - 300C 6 Miejsce a) 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ,Kraków ,ul.Wrocławska 1-3, 7 Wymogi : a)pojazd z wyposażeniem powinien spełniać wszelkie warunki ,kryteria ,normy, homologacje określone i wymagane dla pojazdu specjalnego ,karetki transportowej - ambulansu drogowego , gotowej do użycia jako pojazd uprzywilejowany w ruchu drogowym – m.in. określonych w normie PN-EN 1789+A2:2015-01 - Pojazdy medyczne i ich wyposażenie -- Ambulanse drogowe b)cały sprzęt medyczny będący na wyposażeniu karetki winien być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych (wymagana deklaracja zgodności CE ,wpis ,zgłoszenie lub powiadomienie do rejestru wyrobów medycznych) c)w zakresie emisji spalin pojazd powinien spełniać wymagania ,co najmniej normy EURO 6 . d)zamawiany ambulans drogowy powinien być dostarczony gotowy do dopuszczenia w ruchu drogowym oraz do rejestracji i bezpośredniego użytku .Wraz z ambulansem Wykonawca dostarczy wszelkie dokumenty wymagane do tego celu. e)przed dostarczeniem Zamawiającemu ambulans powinien mieć wykonany tzw. przegląd zerowy obejmujący wszystkie elementy i urządzenia pojazdu i potwierdzający pełną ich sprawność . f)układy i zbiorniki pojazdu muszą być napełnione (pełny zbiornik paliwa) w sposób umożliwiający jego bezpośrednią eksploatację po przekazaniu Zamawiającemu. g)wraz z pojazdem Zmawiający wymaga przekazania : – karta pojazdu ,aktualne świadectwo homologacji na pojazd bazowy i na pojazd skompletowany – ambulans , - książka gwarancyjna - książka przeglądów serwisowych - instrukcja obsługi w j. polskim - szczegółowy wykaz wyposażenia pojazdu - szczegółowy wykaz wyposażenia medycznego - dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu na terenie Polski - wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu z uwzględnieniem ilości miejsc dla osób ,wymaganych przez Zamawiającego ,zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami - komplet kluczyków oraz sterowników (pilotów) systemów zabezpieczenia pojazdu . - książki gwarancyjne ,certyfikaty oraz instrukcje obsługi w j.polskim na wszystkie urządzenia wyposażenia medycznego, Wyposażenie przedziału medycznego a)podłoga, wzmocniona, antypoślizgowa, łatwo zmywalna,szczelna z pokryciem boków konstrukcji przedziału medycznego , zapewniająca odpływ płynów z wnętrza pojazdu, spełniającą wszelkie wymagane normy w zakresie transportu sanitarnego , b)zabudowa przedziału medycznego ,obudowa ścianek bocznych ew. półki, szafki itp. - wykonane z niepalnego materiału, łatwo zmywalnego, nietoksycznego, bez ostrych krawędzi , zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami. 8 9 c)okna pomieszczenia przedziału medycznego matowe(zaklejone folią matową) do 2/3 wysokości, d)uchwyty do trzymania się, dla załogi karetki –opcjonalnie e) uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z karetki f)zintegrowany panel sterujący w przedziale medycznym min.: -oświetleniem przedziału medycznego, -systemem wentylacji przedziału medycznego, -systemem ogrzewania i klimatyzacji przedziału medycznego z wyświetlaczem temperatury w przedziale medycznym oraz temp. na zewnątrz pojazdu, - systemem ogrzewania postojowego e) instalacja tlenowa – centralna instalacja tlenowa z 2 punktami poboru typu AGA – gniazda o budowie monoblokowej panelowej, 1 szt. butla tlenowa 10 l z reduktorem (konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania narzędzi tzw. szybkozłącze ) ,butla umieszczona w schowku (wnęce ) reduktor tlenowy butli z manometrem , przepływomierz o maksymalnym przepływie ,co najmniej 15l/min z zaworem regulacyjnym ,wyposażony w nawilżacz ,wskaźniki kontrolne instalacji umieszczone w widocznym miejscu umożliwiającym monitorowanie parametrów . Wyposażenie w sprzęt medyczny: a)nosze główne z transporterem zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 dla ambulansów transportowych - w zestawie nosze i transporter , wersja podstawowa transportowa ,obciążenie dopuszczalne noszy nie mniej niż 230 kg - podwozie transportera automatycznie składane, skokowa regulacja wysokości ,co najmniej w 3 poziomach , - waga zamawianych noszy do 23 kg - komplet pasów zabezpieczających-stabilizujących pacjenta według norm przewidzianych . - kółka jezdne główne wyposażone w opony umożliwiające toczenie noszy na nierównych powierzchniach i amortyzację wstrząsów, - hamulce na przynajmniej 2 kółkach jezdnych, kółka skrętne 360 z możliwością blokady na wprost . - obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 253 kg - waga noszy z transporterem nie więcej niż 55 kg. - automatyczne składanie i rozkładanie podwozia transportera podczas wjazdu i wyjazdu z karetki, - mocowanie zestawu transportera i noszy do podłoża przedziału medycznego zgodne z obowiązującymi w tym zakresie normami i homologacją dla ambulansu transportowego ,co najmniej typu A2 z systemem zapewniającym automatyczne bezpieczne zapięcie zestawu po jego wprowadzeniu do ambulansu, - zmywalny materac noszy z materiału przystosowanego do użycia środków dezynfekujących , b) podstawa mocowania transportera do podłoża przedziału medycznego w wersji podstawowej umożliwiająca używanie transporterów różnych producentów c) fotel transportowy z oparciem na głowę (może być w jednolitej płaszczyźnie ) – może być składany . Fotel wyposażony w podłokietniki oraz podnóżek , kpl. pasów bezpieczeństwa , pokrycie z tworzywa sztucznego, 4 kółka z czego dwa skrętne w zakresie 360 wyposażone w hamulce; Rączki (uchwyt) do noszenia tylne składane , rączki (uchwyt) przednie teleskopowo wydłużane z regulacją ustawienia , łatwo zmywalne poszycie siedzenia i oparcia, odporne na działanie środków czyszczących i dezynfekujących , dopuszczalny ciężar pacjenta nie mniej niż 150 kg .Fotel posiadający konstrukcję zatrzaskowego mechanicznego mocowania do podłoża przedziału medycznego (wzór konstrukcyjny mocowanie transportera noszy do lawety lub podłoża ) , miejsce mocowania krzesełka w tylnej części przedziału medycznego obok transportera z noszami .W przedziale medycznym rozwiązanie konstrukcyjno techniczne , najazdy ,umożliwiające wjazd krzesełkiem na pokład przedziału medycznego od strony drzwi tylnych , składane /wysuwane teleskopowo (obsługa przez jedną osobę ).Wymagana homologacja lub certyfikat uprawnionego organu zezwalający na przewóz pacjentów w przedziale medycznym na tym fotelu oraz umożliwiający dopuszczenie ambulansu do ruchu wraz z osobą przewożona na fotelu (w limicie miejsc ). d)przenośny zestaw tlenowy z możliwością użycia poza ambulansem : butla aluminiowa o pojemności 400l ,reduktor tlenowy z przepływomierzem o przepływie regulowanym w zakresie 0-25l/min. łączenia na szybkozłącza AGA. e) pulsoksymetr f) ciśnieniomierz g) krzesełko kardiologiczne zwykłe ,na 4 kółkach ,nośność od 150 kg. 10 Oznakowanie pojazdu Oznakowanie powinno odpowiadać wymogom przewidzianym dla ambulansów drogowych typu A2 , uprzywilejowanych w ruchu drogowym ,określonych przez odpowiednie przepisy i normy : a) pojazd powinien być wyposażony w system świetlny i dźwiękowy umożliwiający używanie go jako uprzywilejowanego w ruchu drogowym ,zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami . b) belka świetlna zamontowana w przedniej części dachu c)niebieska lampa LED w tylnej części dachu lub belka świetlna d)sygnalizacja dźwiękowa modulowana e) lampy pulsacyjne barwy niebieskiej,zgodnie z obowiązującymi przepisami ,umieszczone z przodu pojazdu, na wysokości pasa przedniego f) wokół pojazdu pasy odblaskowe wykonanych z folii odblaskowej w kolorze niebieskim i czerwonym ,wymagane dla ambulansów transportowych . g) z przodu pojazdu napis lustrzany AMBULANS , z tyłu pojazdu napis AMBULANS –wielkość krój i kolorystyka liter zgodna z normą.. h) na nieoszklonych bokach karoserii karetki należy umieścić po obu stronach logo szpitala i napis wykonany z liter naklejanych o treści : 5 Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie im. gen.bryg.prof. Mariana Garlickiego e-mail: szpital@5wszk.com.pl. Litery w kolorze ciemnoniebieskim .Krój i wielkość liter i symboli należy odwzorować wg napisów umieszczonych na karetkach szpitala w uzgodnieniu z Zamawiającym. Logo w formacie do składu dostarczy Zamawiający 11 Środki łączności : - antena do radiotelefonu zamontowana na zewnątrz do karoserii – impedancja wejścia 50 Ohm - miejsce z wyjściem zasilającym do zamontowania radiotelefonu Motorola LP Zestawienie warunków granicznych gwarancji, minimalnych terminów gwarancji. We wszystkich przypadkach bez limitu kilometrów, 1. okres gwarancji przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż : -minimum 24 miesiące na podzespoły pojazdu, -minimum 36 miesięcy wyposażenie przedziału medycznego , -minimum 24 miesięcy sprzęt medyczny, -minimum 36 miesięcy na lakier pojazdu, -minimum 60 miesięcy na perforację nadwozia tak 2. Warunki wykonania obowiązku gwarancji : b) serwis gwarancyjny w ASO, na terenie Krakowa , c) wszystkie przeglądy gwarancyjne w ASO , bezpłatne . d) serwis przedziału medycznego w siedzibie zamawiającego e) serwis sprzętu medycznego w siedzibie zamawiającego Tak 3. Czas reakcji na zgłoszoną awarię 2 godziny 4. Czas usuwania awarii (dni robocze), po upływie, którego dostawca zobowiązuje się bezpłatnie dostarczyć asortyment (o minimum takich samych parametrach jak używany przez Zamawiającego) na czas naprawy . 7 dni roboczych 5. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy Tak 6. Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy 3 7. Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie (miesiące, ale nie krócej niż okres upływającej bezpłatnej gwarancji) 24 8. Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie użytkowania pojazdów Wszystkie w okresie gwarancji( zgodnie z zaleceniami producenta w tym zakresie) 9. Koszt transportu uszkodzonych pojazdów lub części do punktu serwisowego pokrywa dostawca tak 10. Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego minimum 120 11. Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie minimum 24 12. Szkolenia personelu medycznego i technicznego. tak
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114121-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną