Dostawa 48 ton krzemianu cyrkonu o uziarnieniu 8-10µm

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31983 Kraków, ul. Cementowa
 • Telefon/fax: tel. 12 683 79 00 , fax. 12 683 79 01
 • Data zamieszczenia: 2019-01-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
  ul. Cementowa 8
  31983 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 683 79 00, fax. 12 683 79 01
  REGON: 5637700020
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.icimb.pl/bip
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 48 ton krzemianu cyrkonu o uziarnieniu 8-10µm
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 48 ton krzemianu cyrkonu o uziarnieniu 8-10µm. Dostarczony krzemian cyrkonu musi być zgodny ze specyfikacją materiałową zamieszczoną poniżej. KRZEMIAN CYRKONU /mikronizowany puder 8-10µ/ Wymagane parametry: Skład tlenkowy: " SiO2 max. 35,50 % " ZrO2 min. 61,50 % " Al2O3 max. 1,00 % " TiO2 max. 0,30 % " Fe2O3 max. 0,15 % " Straty prażenia max. 0,2 % Właściwości fizyko-chemiczne: " Gęstość - 4,6-4,8 g/cm3 " Średnia wielkość ziaren D50 max. 2,10 m, " Wilgotność 0,5 % Białość po wypaleniu gotowego produktu z zastosowaniem próbki surowca: Zgodna z wzorcem jakości pobiałek i angob Pakowany w worki Big-Bag po 500 kg lub 1000 kg umieszczone na palecie. Każda partia towaru musi zawierać Analizę chemiczną (Świadectwo jakości), oraz Kartę charakterystyki produktu (KARTA BEZPIECZEŃSTWA. Wymagania jakościowe zgodne z Specyfikacją Materiałową SM-41/4/DS.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14523100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną