DOSTARCZENIE I MONTAŻ ROLET OKIENNYCH W KASETACH DLA MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM OPARZENIOWO PLASTYCZNEGO W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

  • Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Województwo: małopolskie
  • Adres: 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni
  • Telefon/fax: tel. 126468502 , fax. 126468930
  • Data zamieszczenia: 2019-06-05
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    os. Złotej Jesieni 1
    31-826 Kraków, woj. małopolskie
    tel. 126468502, fax. 126468930
    REGON: 12118869400000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalrydygier.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szpital Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    DOSTARCZENIE I MONTAŻ ROLET OKIENNYCH W KASETACH DLA MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM OPARZENIOWO PLASTYCZNEGO W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż rolet okiennych dla Małopolskiego Centrum Oparzeniowo Plastycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do nin. specyfikacji. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Oferty nie posiadające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 4. Pozostałe warunki zamówienia określa Projekt Umowy, stanowiący załącznik nr 3.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39515400-9
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną