DOSTARCZANIE SOLI PASTYLKOWEJ W FORMIE BRYKIETÓW SOLNYCH

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni
 • Telefon/fax: tel. 126468502 , fax. 126468930
 • Data zamieszczenia: 2020-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  os. Złotej Jesieni 1
  31-826 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126468502, fax. 126468930
  REGON: 12118869400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalrydygier.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szpital Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTARCZANIE SOLI PASTYLKOWEJ W FORMIE BRYKIETÓW SOLNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostarczaniem soli pastylkowej w formie brykietów do siedziby Zamawiającego (os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków), zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do nin. specyfikacji. 2. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt Umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Termin ważność przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia. WYMAGANY TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Realizacja przedmiotu zamówienia sukcesywnie w okresie: 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy według pisemnych zamówień składanych przez pracownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia. 2. Miejsce dostarczenia – Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., os Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków. 3. Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia pisemnie - faksem, lub e-mailem. 4. Możliwość dostarczeń awaryjnych do 3 dni roboczych od daty telefonicznego złożenia zamówienia potwierdzonego pisemnie faksem, lub e-mailem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną