Całodobowe, specjalistyczne utrzymanie czystości pomieszczeń i otoczenia WSO w Krakowie

Wojewódzki Szpital Okulistyczny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Okulistyczny
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-723 Kraków, os. Na Wzgórzach
 • Telefon/fax: tel. 12 620 82 00 , fax. 12 620 82 85
 • Data zamieszczenia: 2019-10-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Okulistyczny
  os. Na Wzgórzach
  31-723 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 620 82 00, fax. 12 620 82 85
  REGON: 35156506100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wso.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Całodobowe, specjalistyczne utrzymanie czystości pomieszczeń i otoczenia WSO w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na całodobowym, specjalistycznym utrzymaniu czystości pomieszczeń i otoczenia Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie, w sposób sprawny, dokładny i terminowy, z zastosowaniem najnowszej technologii, techniki sprzętu, materiałów i środków o nieniszczącym działaniu na czyszczone elementy pomieszczeń i ich wystrój. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części (pakiety): a. pakiet nr 1 - usługi świadczone wewnątrz budynku na terenie o powierzchni: w stresie „szarej” - 2.989,14 m², w strefie „białej”: 2.869,08 m² b. pakiet nr 2 – usługi świadczone na zewnątrz budynku dotyczące terenów zielonych - ok. 1.800 m²; drogi wewnętrznej wraz z parkingami - ok. 3000 m² oraz chodnika - ok. 180 m².
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90900000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną