Zakup komputerów przenośnych, stacji roboczej i komputerów 2 w 1 (All in One)

Polskie Wydawnictwo Muzyczne ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Polskie Wydawnictwo Muzyczne
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-111 Kraków, al. Krasińskiego
 • Telefon/fax: tel. 12 422 70 44, , fax. 12 422 01 74
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Wydawnictwo Muzyczne
  al. Krasińskiego 11 a
  31-111 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 422 70 44, , fax. 12 422 01 74
  REGON: 36371711300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja Kultury podległą MKiDN

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup komputerów przenośnych, stacji roboczej i komputerów 2 w 1 (All in One)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu w Polskim Wydawnictwie Muzycznym w podziale na trzy zadania: Zadanie nr 1: Zakup komputerów przenośnych Zadanie nr 2: Zakup stacji roboczej Zadanie nr 3: Zakup komputerów 2 w 1 (All in One) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: załącznik nr 3.1 – 3.3 do SIWZ. Miejsce wykonania zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia): Polskie Wydawnictwo Muzyczne, al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną