Remont chodników na dziedzińcu wewnętrznym przy budynku głównym Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Akademia Wychowania Fizycznego im.Bronisława Czecha ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego im.Bronisława Czecha
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-571 Kraków, al. Jana Pawła II
 • Telefon/fax: tel. 012 683 15 16, , fax. 012 648 12 10
 • Data zamieszczenia: 2019-05-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wychowania Fizycznego im.Bronisława Czecha
  al. Jana Pawła II 78
  31-571 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 683 15 16, , fax. 012 648 12 10
  REGON: 32784700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont chodników na dziedzińcu wewnętrznym przy budynku głównym Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZAKRES PRAC: Remont nawierzchni chodników: a) Demontaż istniejących chodników b) Wywóz zdemontowanych płytek chodnikowych oraz krawężników i obrzeży w miejsce wskazane c) Korytowanie pod chodnik d) Wykonanie nowej podbudowy z żużla wielkopiecowego e) Montaż obrzeży chodnikowych f) Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie g) Plantowanie ziemi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233260-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną